Männen slog klackarna i taket

Nuförtiden förknippas höga klackar med kvinnlighet och sensualitet. Ju högre desto bättre, även om fötterna bönar och ber att få skonas från dem…

Från början hade dock männen ensamrätt på höga klackar och då talar vi givetvis inte om stilettklackarna som vi ser i dagens samhälle, utan om en klack på ca 5 cm. Klacken kom in i bilden för att låta männen se längre ut och därmed få högre status.

Trenden började redan på 800-talet e.Kr hos persiska ryttare som behövda klackar när de red. Klacken var en hjälp i stigbyglarna och snart rotade den sig i modet också. Dock nådde inte klacken Europa förrän på 1500-talet och fram till 1600-talet var det endast män som bar skor med klack. Kvinnornas första frigörelse om man kan kalla det så, utmärkte sig vid samma tidpunkt, eftersom de strävade att få mer maskulinitet. Damerna snodde därmed åt sig klackarna och gjorde dem ännu högre för att provocera männen, och på den vägen är det. Idag kan man visserligen fortfarande se män med klack i cowboy-stövlar eller inuti skorna för att verka längre.

I slutet på 1700-talet försvann den manliga klacken helt och idag är detta ett kvinnligt fenomen.

mts_best